Návod na lepení pásek VHB

Návod na lepení oboustranných pěnových pásek VHB™

Příprava povrchu a technická aplikace

Aby bylo dosaženo optimálního přilnutí, lepené povrchy musí být čisté, suché, homogenní, prosté mastnoty a prachu. Typickým prostředkem na čištění povrchu je směs izopropylalkoholu a vody (izopropylalkoholový čistič S-151) nebo heptan. Při práci s rozpouštědly dodržujte pokyny pro použití a bezpečnostní opatření uváděná výrobcem. (Kroky A a B)

Pevnost spoje závisí na míře vytvořeného kontaktu mezi lepidlem a povrchem. Silný tlak při aplikaci vytvoří lepší kontakt a tím zvýší pevnost spoje. (Kroky C a D)

Po aplikaci se pevnost spoje zvyšuje tím, že dochází k zatečení lepidla do povrchu. Při pokojové teplotě bude dosaženo 50% konečné pevnosti přibližně po dvaceti minutách, 90% po 24 hodinách a 100% po 72 hodinách. V některých případech lze zvýšením teploty (např. 70°C po dobu jedné hodiny) zvýšit pevnost adheze a rychleji dosáhnout konečné pevnosti, neboť se urychlí proces zatečení lepidla pásky do povrchu.

A. otření povrchu
rozpouštědlem
B. vytření do sucha C. aplikace pásky
na povrch
D. přitlačení pásky
válečkem

Poznámky:
Ideální rozsah teplot pro aplikaci pásky je 21°C až 38°C.

Minimální doporučené aplikační teploty:
10°C – 9460, 9469, 9473, 4611, 4613, 4646, 4655, 4905, 4910, 4915, 4918, 5965, 5970, 5975
15°C – 4936, 4941, 4956, 4991
0°C – 4943, 4957

Nedoporučuje se aplikace na povrchy s nižší než minimální doporučenou teplotou, protože lepidlo bude ztrácet svou tekutost, což sníží efektivitu přilnutí. Pokud je páska správně aplikována za doporučených teplot, dosáhne se počáteční adhezní síly podle očekávání. Aby bylo dosaženo dobrého počátečního přilnutí pásek 4943 a 4957, je třeba zajistit, aby povrchy byly suché a nebyla na nich kondenzovaná vlhkost.

Některé povrchy mohou před lepením vyžadovat ošetření základním nátěrem (primerem) nebo vhodným tmelem.
a. Většinu porézních (např. beton) nebo vláknitých (např. dřevo) materiálů je třeba ošetřit základním nátěrem (primrem) pro dosažení kompaktního povrchu.
b. Některé materiály (např. měď, mosaz, měkčený vinyl) budou vyžadovat nanesení základního nátěru (primeru) nebo ochranné vrstvy, aby se zabránilo vzájemnému působení mezi lepicí páskou a povrchem.
c. Lepení na sklo v prostředí s vysokou vlhkostí vyžaduje použití vhodného primem, který zaručí dlouhodobé spojem.