Spojovací lepící pásky VHB™

POUŽITÍ:

 • lepení plastů
 • izolace vůči okolnímu prostředí
 • náhrada nýtů, šroubů, svarů atd.
 • náhrada bodového svařování
 • lepení konstrukcí (interiér i exteriér)

PŘEDNOSTI:

 • vysoká pevnost
 • jednoduchá montáž
 • zvýšení efektivity výroby
 • odolnost vůči změkčovadlům a nátěrům
 • ochrana před zdraví škodlivým prostředím

UPLATNĚNÍ:

 • doprava,
 • stavebnictví,
 • elektronika,
 • strojírenství,
 • informační tabule atd.

Vlastnosti lepících pásek

Vysoká pevnost lepicích pásek, které nahrazují nýty, ąrouby, svary a jiná mechanická upevnění. Viskoelaslické vlastnosti pásek 3M VHB™ umoľňují tlumit nárazy a rozkládají pnutí. Výsledkem je vysoká pevnost při statickém a zejména dynamickém namáhání.

Elasticita pásky napomáhá kompenzovat a pohlcovat různé tepelné roztaľnosti, pokud jsou rozdílné materiály vystaveny teplotním změnám. Tím dochází k menąím problémům s roztaľností a deformacemi neľ při pouľití nýtů a svařování.

Lepicí páska snadno zaplní mikroskopické nerovnosti povrchu a poskytne izolaci vůči okolnímu prostředí spolu s vysokou lepicí schopností. Lepicí systémy rovněľ odolávají vlivu UV záření.

Lepicí pásky jsou prakticky neviditelné, přináąejí lepąí vzhled a vyľadují jen jednoduchou povrchovou úpravu materiálu. Při pouľití pásky VHB zůstává povrch výrobku čistý a hladký. Nejsou zde nevzhledné hlavičky nýtů a svarové deformace, které vyľadují brouąení a sloľité povrchové úpravy.

Pomáhají sníľit náklady a zvýąit efektivitu výroby. Pouľitím pásky redukujete nebo eliminujete vrtání, nýtování, svařování, ąroubování, čistění a daląí práce. Můľete pouľívat lehčí, méně nákladné materiály. Aplikace vyľaduje minimální zkuąenosti a obvykle ľádné kapitálové investice.

TABULKA VYSOCE PEVNÝCH
OBOUSTRANNÝCH PÁSEK 3M™ VHB™ -

CHARAKTERISTICKÁ SKUPINA VHBČíslo výrobkuŠířkaBarva
VHB hlavní skupina49360.6 mmšedá
Skupina hlavních pásek VHB nabízí výbornou přizpůsobivost, která je výsledkem unikátních technologií 3M. Tato skupina VHB pásek je nejpouľívanějąím a spolehlivým řeąením pro poľadavky zákazníka na lepení.49411.1 mmšedá
Tyto pásky jsou velmi vhodné pro:49561.5 mmšedá
Substráty s vysokou povrchovou energií, plasty s vysokou povrchovou energií, strukturované povrchy, optimální okamľitý kontakt s povrchem, lepení na některé práąkově oąetřené povrchy49912.2 mmšedá
VHB HSE46460.6 mmšedá
Jsou to pásky, které nabízejí výborné adhezní a spojovací vlastnosti pro lepení kovů k sobě navzájem, pro čisté a jednoduché spojení. Nejsou určeny pro spojování problematických nebo odliąných substrátů – pro tento účel se hodí jiná skupina VHB pásek – viz doleji.46111.1 mm(4613 – bílá)
 46131.1 mmšedá
 46551.5 mmšedá
VHB pro nízké teploty49431.1 mmšedá
Lepení při 0 °C je téměř nemožné, nikoliv vąak pro VHB pásky z této skupiny. Tuto řadu lze nejen výborně aplikovat při nízkých teplotách, ale nabízí za těchto podmínek také stejnou tvárnost a přizpůsobivost, kterou např. disponuje VHB hlavní skupina.49571.5 mmšedá
VHB CLEAR94600.05 mmtransparentní
Zvýšená účinnost a dokonalý estetický vzhled pro použití v reklamním průmyslu. Tato řada je již deset let nejpoužívanější v oblasti VHB pásek.94690.13 mmtransparentní
 94730.25 mmtransparentní
 49050.50 mmtransparentní
 49101.00 mmtransparentní
 49151.50 mmtransparentní
 49182.00 mmtransparentní
VHB pro čiré plasty59650.5 mmtransparentní
Je to skupina VHB pásek určených pro lepení čirých plastů a patří sem např. produkty, které jsou nejvhodnějąí k lepení polykarbonátů a PMMA.59701.0 mmtransparentní
 59751.5 mmtransparentní

Jednostranné lepící pásky 3M

POUŽITÍ:

 • označování průchodů a koridorů
 • barevné označování strojů
 • ochrana vyčnívajících materiálů
 • těsnění a ochrana spojů proti vodě
 • označování nebezpečných a nepřístupných úseků

PŘEDNOSTI:

 • trvalé nebo dočasné použití
 • lze přilepit na libovolný povrch
 • snadné odstraňování
 • odolnost proti chemikáliím
 • široká škála barev, rovněž i transparentní
 

UPLATNĚNÍ:

 • doprava,
 • průmysl,
 • obchod,
 • školy,
 • domácnost, atd.

Vlastnosti lepících pásek

Vinylové samolepicí pásky jsou tak všestranné a žádané, že dnes je, bez přehánění, již těžké si bez nich život představit. Sortiment vinylových samolepicích pásek 3M je navrhován a vylepšován po řadu let.

Nyní vám nabízí produkty s širokými možnostmi použití a zvláštními výhodami. Od označování podlah pro identifikaci nábytku až po maskování povrchů při lakování a barvení. Zkrátka je mnoho činností v provozovnách a v domácnosti, které vyžadují učinné vinylové samolepicí pásky 3M.

Kromě obvyklých možností používání nabízejí rovněž souhrn specifických výhod, které je umisťují na první místo v celosvětovém výběru. Produkty, které mají být úspěšné po tolik let, musí nabídnout uživateli přesně to, co potřebuje.

Musí disponovat účinností, kterou jsou schopny si podržet po velmi dlouhou dobu. Neustálý vývoj a inovace těchto pásek přináší lepší výsledky ve všech základních funkcích ve srovnání s jinými systémy označování.

Maskovací systémy 3M

POUŽITÍ:

 • vysokoteplotní vypalování
 • vypalování barev
 • infračervené ozařování
 • upevňování a zpevňování
 • maskování při úpravách povrchů

PŘEDNOSTI:

 • jednoduchá montáž
 • tenké a hladké krytí
 • přizpůsobivost vůči povrchům
 • odolnost proti přenosu lepidla
 • lepení při vysokých i nízkých teplotách

UPLATNĚNÍ:

 • stavebnictví,
 • strojírenství,
 • domácnost,
 • atd.

Maskovací pásky

Maskovací páska se používá ve všech typech aplikací, z nichž některé jsou velmi a jiné méně náročné. Proto 3M nabízí „celou řadu“ maskovacích pásek, které uspokojí požadavky všech vašich aplikací. Volba správné pásky pro danou práci vám zajistí nejnižší celkovou cenu aplikace.
3M má ten pravý produkt, který vám zajistí výsledek podle vašeho očekávání v rozsahu od standardních nenáročných aplikací, např. různého připevňování, po velmi výkonné aplikace s vysokou teplotou; od drsného prostředí po jemnou práci; od běžného natírání po detailní oddělování jemných čar.

Je-li na dutince značka „3M“, máte jistotu, že produkt bude stále a znovu funkční a že mále hodnotnou maskovací pásku za nejlepší cenu.

NĚKTERÉ PŘEDNOSTI MASKOVACÍCH PÁSEK 3M:

Beze změn při napnutí
Složené povrchy, např. obrysy nebo charakteristické čáry a křivky, lze snadno maskovat s téměř nulovou regenerací tvaru nebo zdvihu pásky.

Ostrý okraj nátěru
Některé maskovací pásky mohou zanechat nerovný, nekvalitní okraj nátěru, který obvykle vyžaduje další úpravu. Charakteristickým rysem maskovacích pásek Scotch je tenké a hladké krytí, jehož výsledkem je vždy ostrá linka nátěru.

Odolnost proti přenosu lepidla
Přenos lepidla v okamžiku odstranění pásky může nadělat mnoho starostí a může přispět ke ztrátě pracovního výkonu. Vyvážená konstrukce maskovacích pásek Scotch podporuje snadné odstranění celého kusu beze zbytků lepidla.

Přizpůsobivost
Vyvážená konstrukce rovněž znamená, že maskovací pásky Scotch se přizpůsobí složeným povrchům a křivkám.

Rozebíratelné upevňování 3M

POUŽITÍ:

 • uchycení dveří
 • náhrada spojovacích součástí
 • uchycení obkladových panelů
 • uchycení informačních tabulí
 • uchycení propagačních materiálů

PŘEDNOSTI:

 • rychlá a snadná montáž
 • skryté, pevné, rozebiratelné
 • vysoká pevnost v tahu a smyku
 • spojování mnoha různých povrchů
 • odolnost vůči horku, chladu a vlhku

UPLATNĚNÍ:

 • strojírenství, 
 • doprava, 
 • kanceláře, 
 • obchody, 
 • propagace, 
 • domácnost atd.

SUCHÉ ZIPY DUAL-LOCK™

Při spojování se obě strany samolepicího suchého zipu Dual-Lock™ k sobě přitisknou a stovky hlaviček hřibovitého tvaru do sebe při kontaktu a přitlačení navzájem zapadnou. Slyšitelné „cvaknutí“ oznamuje, že spoj byl uskutečněn.

Dobrá pevnost v tahu má za výsledek to, že můžete nahradit nevzhledné a mechanické příchytky u mnoha aplikací. A navíc, samolepicí suchý zip Dual-Lock™ můžete až tisíckrát odepnout a zase zapnout.

Pevnost, trvanlivost a rozebiratelnost suchého zipu společnosti 3M jsou rovněž k dispozici v předem nastříhaných, k použití připravených dílech. Jestliže omezená plocha povrchu nedovoluje použití lepicího zipu, potom předem vyvrtané a dříky opatřené produkty napomohou usnadnit montáž.

SUCHÉ ZIPY SCOTCHMATE™

Přitiskněte k sobě. Odtáhněte od sebe. Je to tak jednoduché. Jestliže váš výrobek vyžaduje stovky jednoduchých otevření a zavření, potom textilní suchý zip 3M Scotchmate™ představuje ideální volbu.

Systém je tvořen sítí drobných, tuhých háčků s pružnými očky pro rychlé uchycení, které napomáhá snižovat výrobní čas a náklady.

Průmyslové textilní suché zipy Scotchmate™ mohou být vyrobeny podle přání. Mimo zboží, které se dodává v rolích a standardního kusového balení, průmyslové příchytky společnosti 3M mohou být snadno zpracovány do mnoha tvarů podle přání zákazníka, aby vyhovovaly přímo tvaru vašeho výrobku a výrobnímu procesu.

Transferové a oboustranné pásky 3M

POUŽITÍ:

 • spojování rolí
 • uzavírání obálek
 • lepení silikonových kaučuků
 • montáž clonek a stínítek svítidel
 • lepení papíru, kartonů a plastů včetně PVC

PŘEDNOSTI:

 • vysoká pevnost a přilnavost
 • odolnost vůči horku, chladu a vlhku
 • vodivost tepla a elektrického proudu
 • lepení pomocí aplikátorů Scotch™ ATG
 • odolnost vůči UV záření a chemickým činidlům

UPLATNĚNÍ:

 • strojírenství,
 • elektronika,
 • kanceláře,
 • obchody,
 • propagace,
 • domácnost atd.

Transferové a oboustranné pásky ATG 3M

ATG systém firmy 3M představuje nejekonomičtější a nejjednodušší aplikaci lepicí vrstvy pro účely upevňování či permanentního připevnění.

Podstatou systému je odvíječ ATG 700, který nanáší tenkou oboustrannou pásku. Systém je ideální pro lepení či připevňování plakátů, nabídkových tabulí a reklamních panelů, fotografií, oznámení, obrázků a letáků. Diky ATG systému lze podstatně urychlit celý výrobní proces, zejména při vytváření vzomíků (viz obrázek vlevo), výrobě koláží a různých šablon.

Odpadají zde doprovodné jevy provázející klasické lepení tekutými lepidly – zbytky lepidel, přetoky, kapky a znečištění okolí. Aplikace je přesná a ekologická, nehromadí se nepořádek a prázdné obaly.

Transferové a oboustranné pásky 3M jsou vynikající v široké řadě aplikací, zvláště pak při lepení: plastických hmot s nízkou povrchovou energií, silikonového kaučuku, měkčených vinylových polymerů, například PVC

Akrylové transferové pásky se navíc vyznačují vynikající odolností vůči: nízkým a vysokým teplotám, vlhkosti a organickým rozpouštědlům, ultrafialovému záření a většině chemických činidel

Rádi odpovíme na Vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat.