Materiály TRIZACT

Materiály TRIZACT™

Konzistence jedinečného pyramidového povrchu strukturovaných brusných materiálů Trizact co do velikosti i odolnosti zaručuje natolik předvídatelnou a konzistentní kvalitu broušení, že ji lze přesně změřit.

Strukturované brusné materiály Trizact navíc umožňují uživatelům působit menším tlakem, takže se zlepšuje jejich citlivost a kontrola, což znamená menší únavu a ještě větší konzistenci.

Povrch pásů je tvořen přesnou strukturou, rovnoměrně aplikovanou na nosnou vrstvu - zajišťuje velmi vyrovnané rozmístění minerálů k dosažení spolehlivějších výsledků.

Tato struktura je shodná na každém pásu, takže uživatelé vědí, že vždy dosáhnou stejné kvality broušení. Odchylky mezi jednotlivými pásy, resp. opracovanými výrobky jsou téměř vyloučené. Konzistentní kvalita je součástí systému.

Jakmile se povrch tradičního brusného pásu opotřebuje, je konec. Pás se musí vyměnit. Dosloužil. To není dobrá zpráva, pokud jde o konzistenci, účinnost nebo cenovou efektivitu.

Při obrušování strukturovaných brusných materiálů Trizact se odkrývá nový materiál - dokud se jehlany úplně nezbrousí.

To znamená, že strukturované brusné materiály Trizact nevydrží pouze stejně dlouho jako materiály srovnatelného stupně, ale vydrží alespoň třikrát déle. To znamená třikrát delší nepřetržitou výrobu s využitím jednoho pásu.

Search